A Budapesti Negyed című negyedévenkénti periodika 1993-2010 között jelent meg. Tárgya Budapest múltja, jelene és jövője. A szerkesztési elv tematikus volt, ami annyit jelent, hogy egy-egy szám egy-egy témát ölelt fel. A könyvértékű számok tartalmaztak tudományos értékű tanulmányokat, forrásokat, illetve az adott témához kötődő szépirodalmi megközelítéseket is. A lap Budapest Főváros Levéltárának kiadásában jelent meg. Szerkesztője előbb Berkovits György, utóbb Mihancsik Zsófia volt. Büszke vagyok arra, hogy sikerült egy ilyen lapot létrehozni és tizennyolc éven át működtetni.

A Budapesti Negyed hozzáférhető az OSZK Elektronikus Periodika Archívumában:

http://epa.oszk.hu/html/vgi/kardexlap.phtml?id=3

 

A Budapesti Negyed díjai: