Habsburg Történeti Intézet:

A Habsburg Történeti Intézet 2003-ban jött létre. 2010-ig önálló közalapítvány keretében működött. 2010-ben jogi önállósága megszűnt, és betagolták a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványba. A mellékelt pdf file teljes áttekintést nyújt a Habsburg Történeti Intézet 2010-ig tartó működéséről. A 2011 óta tartó tevékenységünkről az alábbi link tájékoztat. A Habsburg Történeti Intézet létrehozása és a változó körülmények között történő működtetése munkásságom fontos része. Büszke vagyok rá!

http://www.habsburg.org.hu/

Habsburg Ottó, a Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány kuratóriumának elnöke és Gerő András, a Habsburg Történeti Intézet igazgatója 2003-ban (A kép hátterében Poór János, a kuratórium elnökhelyettese)

Habsburg Ottó, a Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány kuratóriumának elnöke éppen igazgatói kinevezésemet írja alá 2003-ban. Magyarországon én voltam és maradtam az egyetlen ember, akit a császári és magyar királyi cím örököse nevezett ki

Sok éven át sokszor volt módom eszmét cserélni Habsburg Ottóval