Tanulmányok

A balsors királya. IV. Károly. In: Jószándék és balsors. Tanulmányok Károly magyar király és osztrák császár halálának 100. évfordulójára. Szerk.: Ligeti Dávid. Habsburg Ottó Alapítvány, Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár, Helikon Kiadó, Budapest, 2022. 19-24.

Danubia és a trónörökösök. In: Kommentár, 2022/3. 37-47.

Versus. In: „Fejtágító”. Ünnepi tanulmányok Pásztor Péter 80. születésnapjára. Szerkesztette Seres Attila. PTK BTK TTI MOSZT Kutatócsoport, Pécs, 2022. 36-48.

A dualizmus és a magyarok. In: Rubicon, 2022/3-4. XXXIII. évf. 373-374. sz., 146-155.

Rejtett normák. In: Museum Super Omnia. Tanulmányok E. Csorba Csilla születésnapjára. Szerkesztő: Kovács Ida, Sidó Anna. Petőfi irodalmi Múzeum, Budapest, 2022. 433-439.

Trónkövetelőből európai politikus. In: Habsburg Ottó és a rendszerváltozás. Szerkesztette Vasbányai Ferenc. Habsburg Ottó Alapítvány – Corvina, Budapest, 2021. 20-32.

A Monarchia magyar képviselőháza. In: Az Osztrák-Magyar Monarchia. A kiegyezéstől az összeomlásig. Szerkesztette Papp Gábor, Győrffy Iván, Litván Dániel. Kossuth Kiadó, Budapest, 2021. 40-48.

A gyarmat nélküli birodalom. In: Az Osztrák-Magyar Monarchia. A kiegyezéstől az összeomlásig. Szerkesztette Papp Gábor, Győrffy Iván, Litván Dániel. Kossuth Kiadó, Budapest, 2021. 193-201.

Ferenc József magyar emlékezete. In: Arcképek az Osztrák-Magyar Monarchiából. Kelet- és Közép-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány – Habsburg Történeti Intézet, Budapest, 2021. 81-214.

Reprezentációk olvasata. In: Glässer, Norbert (szerk.); Mód, László (szerk.); Varga, Norbert (szerk.); Zima, András (szerk.); Beke, Zsolt (szerk.): „Fogadd a koronát…”: Ünnep és válság, hagyományok és reformkoncepciók. Szeged, Solymossy Sándor Egyesület, SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, 2021. 55-72.

A 19. századi magyar liberalizmus karakterisztikája. In: Szabad nemzet szabad hazában. Tanulmányok a polgári átalakulás és a nemzeti modernizáció kérdéseiről Erdődy Gábor 70. születésnapjára. Szerkesztette: Varga Zsuzsanna – Melkovics Tamás. L’Harmattan, Budapest 2021. 31-40.

Az ősz nagy férfi. In: Látószögblog, 2020. december 10. https://latoszogblog.hu/aktualis/az-osz-nagy-ferfi/

A magyar klasszikus liberalizmusról. In: Kommentár, 2020/4. 55-67.

A béke háborúja. Magyarország 1918. november 3 – december 3. In: Magyarország 1918. Az Osztrák-Magyar Monarchia és a történelmi Magyarország utolsó éve. ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány, Budapest, 2020. 188-202.

Csapda, kiúttal. In: Élet és Irodalom, 2020. 02. 21. LXIV. évf. 8. szám, 10.

The Habsburg Renewal: Otto von Habsburg. In: Zbornik Drage Roksandića. Uredili: Damir Agičić, Hrvoje Petrić, Filip Šimetin Šegvić. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2019. 319-330.

Od kulta do zanemarenosti: javno pamćenje Franje Josipa u Mađarskoj. In: Franjo Josip i hrvati u Prvome svjetskom ratu. Uredio: Željko Holjevac. Matica Hrvatska, Zagreb, 2019. 19-40.

Magyar esszencialitás – kései gyászbeszéd Tisza Istvánról. In: Az Eiffel-torony árnyékában. Majoros István 70 éves. Szerkesztette: Búr Gábor, Pál István, Székely Gábor. ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék, Budapest, 2019. 256-268.

Sorsok Háza, másként. HVG.hu, 2019. március 11.
https://hvg.hu/itthon/20190311_Sorsok_Haza_maskent

Emancipációs áttörés – 1848/49. In: Kommentár, 2018./5-6. 35-41.

A gyarmat nélküli birodalom. In: Az Osztrák-Magyar Monarchia II. rész. A századfordulótól az összeomlásig. A BBC History különszáma, 2018. ősz, 61-69.

Magyar esszencialitás – Kései gyászbeszéd Tisza Istvánról. 168 Óra. 2018. november 1. https://168ora.hu/itthon/magyar-esszencialitas-kesei-gyaszbeszed-tisza-istvanrol-158449

A király és a nemzeti ikon. In: A véreskezű kamasztól Ferenc Jóskáig. i. Ferenc József és a magyarok. Szerk.: Fónagy Zoltán. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, 2018. 235-264. (Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések)

Uralkodás és emlékezet. IV. Károly. In: Közép-európai arcképcsarnok. 20. század. Szerk.: Lukács István, Majoros István. ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék. Budapest, 2018. 97-110.

A Monarchia Magyarországának képviselőháza. In: Az Osztrák-Magyar Monarchia. I. rész – A boldog békeidők. A BBC History különszáma. 2018. március, 40-48.

Osztrák-Magyar Monarchia – test és lélek. In: Az Osztrák-Magyar Monarchia mint művészeti színtér. I. Az aranykor társadalma és a művészetek. Szerk.: Sármány-Parsons Ilona és Szegő György. Műcsarnok, Budapest, 2018. 14-31.

A béke háborúja. Magyarország 1918. november 3. – december 3. In: A béke első hónapja Magyarországon (1918. november 3. – december 3.). A bevezető tanulmányt írta és a kötetet szerkesztette: Gerő András. Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány – Habsburg Történeti Intézet, Budapest, 2018. 9-29.

Széljegyzet a kommunizmushoz. In: Tertium datur. Írások Krausz Tamás 70. születésnapjára. Szerk.: Juhász József és Szvák Gyula. Russica Pannonicana, Budapest, 2018. 402-412.

Budapest és a magyar állam. In: Élet és Irodalom, 2018. 02. 16. http://www.es.hu/cikk/2018-02-16/gero-andras/budapest-es-a-magyar-allam.html

Nemzeti principium. Látószög.blog.hu. 2017. október 12.
https://latoszogblog.hu/aktualis/nemzeti_principium/

Múlt félmosollyal- 150 éve született meg az osztrák-magyar kiegyezés. In: Kommentár. 2017/1. 3-16.

Magyar holokausztreprezentációk és intellektuális dilemmák. In: Bölcsek között időzni. A 70 éves Haraszti György köszöntése. Jakab és Komor tér 6 Egyesület, Budapest, 2017. 41-47.

Széljegyzetek a világi megváltás kiáltványához. In: Reflektor.hu 2017. 02. 17. http://reflektor.blog.hu/2017/02/17/szeljegyzetek_a_vilagi_megvaltas_kialtvanyahoz

Nemzeti delírium. In: Ifj. gróf Andrássy Gyula és az első világháború. Szerk.: Gergely András – Holló József – Révész T. Mihály – Szeiler Erika. Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány, Budapest, 2016. 80-99.

A magyar nemzeti világkép és hivatalos önreprezentációja a Monarchia Magyarországán. In: „A királyhűség jól bevált útján…” Rendi és nemzeti kötődések szimbolikus változásai 1867 és 1918 között. Szerk.: Glässer Nobert és Zima András Nagyillés Anikó közreműködésével. Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, 2016. 57-71.

Nemzeti részegség. Háborús propaganda a színházban. In: Zempléni Múzsa, 2016. tavasz (XVI. évf. 1-es szám) 5-20.

Értékazonosságok és különbségek. In: A polgári átalakulásért. Emlékkötet Szabad György tiszteletére. Szerkesztette: Gerő András. Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, Budapest, 2016. 215-236.

Suppression and Compromise: Hungarians and Franz Joseph. In: Franz Joseph 1830-1916. Eds. Karl Vocelka and Martin Mutschlechner. Schloss Schönbrunn – Kunsthistorisches Museum Wien – Christian Brandstätter Verlag, Wien, 2016. 46-51.

Ferenc József és a magyarok. In: A magyar történelem vitatott személyiségei. Kossuth, Budapest, 2015. 180-197.

Alternatívák. Látószög.blog.hu, 2015. december 7.
https://latoszogblog.hu/aktualis/alternativak/

National Delirium. War Propaganda in Hungarian Theatres. In: Ed.: Daş, Mustafa Prof. Dr. Dokuz Eylul University. Faculty of Letters. II. International History Symposium First World War Centenary, October 16-18, 2014, Izmir. (Symposium Paper Book) Izmir, 2015, 509-538.

Az elhagyott király. In: Élet és Irodalom. 2015. március 13. 8-9.; illetve es.hu

A béke utolsó hónapja a Monarchia Magyarországán (1914. június 28. – 1914. július 28.) In: Sorsok, frontok, eszmék. Tanulmányok az első világháború 100. évfordulójára. Főszerkesztő: Majoros István. ELTE BTK, Budapest, 2015. 115-130.

Zsidó kérdések. In: galamus.hu http://www.galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=445423:zsido-kerdesek&catid=9&Itemid=134 (2015. február 19.)

1867 kiegyezése két látószögből. In: Historia Critica. Tanulmányok az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Történeti Intézetéből. Szerk.: Manherz Orsolya. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2014. 241-256.

Die Politische Elite Ungarns und der Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Politische haltungen und Kulturelle Motivationen. In: Maria Mesner – Robert Kriechbauer – Michaela Maier – Helmut Wohnout: Parteien und Gesellschaft im Ersten Weltkrieg. Das Beispiel Österreich-Ungarn. Böhlau Verlag, Wien-Köln-Weimar, 2014, 93-106.

Nemzeti delírium. Háborús propaganda a színházban. In: Élet és Irodalom, 2014. július 25. 8-9.

1867 kiegyezése. In: Kompromisszumok a Közép-európai politikai kultúrában. Szerk: Gerő András. Habsburg Történeti Intézet, Budapest, 2014. 31-48.

A nemzeti emlékezethelytől a nemzeti emlékhelyig. In: A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti és módszertani alapjai. Szerk: Varga s. Pál, Száraz Orsolya, Takács Miklós). Debreceni Egyetemi Kiadó, 2013. 69-78.

The Lost Golden Age of Hungary. In: Europa’s Fraternal War 1914-1918. Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány. Budapest, 2014. 51-66.

Az elveszett magyar aranykor. In: Európai testvérháború. 1914-1918. Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány. Budapest, 2014. 51-66.

Három az egyben: hősi halott, áldozat, felelős. In: Hindu istenek, sziámi tigrisek. Balogh András 70 éves. Szerk.: Antal Gábor, Háda Béla, Hevő Péter, Madarász Anita. ELTE, Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék, Budapest, 2014. 177-194.

A Holokauszt látványa. In: Élet és Irodalom, 2013. november 29. 9-10.

Német-osztrák identitás a századforduló Monarchiájában. In: Zsidóság – tradicionalitás és modernitás. Tisztelgő kötet Karády Viktor 75. születésnapja alkalmából. Szerk.: Bibó Zsuzsanna Hanna, Nagy Péter Tibor. Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest, 2012. 497-509.

Birodalom gyarmat nélkül. In: Közép-európai közlemények 2013/1-2. 39-48.

A választási regisztrációról. In: Cserny Ákos – Téglás András (szerk.): Tanulmányok a választási eljárás aktuális kérdéseiről. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2013. 57-74.

A Nemzeti Összetartozás Napja. In: Forradalom volt? Tanulmánykötet a második Orbán-kormány harmadik évéről. József Attila Alapítvány, Budapest, 2013. 65-82.

Az Árpád-ház és a nacionalizmus. In: Élet és Irodalom, 2013. április 16., 5-8.

Egy hősihalál-történet. In: Élet és Irodalom, 2013. március 8., 8-9.

Monarchia és respublika. In: Magyar királyok nagykönyve. Uralkodóink, kormányzóink és az erdélyi fejedelmek életének és tetteinek képes története. Reader’s Digest Kiadó, Budapest, 2012. 310-315.

Előszó a magyar kiadáshoz. In: (Szerkesztő: Robert Aldrich) Birodalmak tündöklése és bukása. Móra Könyvkiadó, Budapest, 2012. 21-25.

A történelem használatáról. In:(Főszerkesztő: Majoros István) Háborúk, békék, terroristák. Székely Gábor 70 éves. ELTE Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék, Budapest, 2012. 215-228.

Az új rend hitvallása. In: Kisiklott forradalom. Tanulmányok a második Orbán-kormány második évéről. József Attila Alapítvány. Budapest, 2012, 49-77.

Some Aspects of Hungarian National Identity in (eds: Kozma Ahacic, Petra Testen) Jeziki, identitete, pripadnosti. Med sredisci in obrobji Zabozba ZRC SAZU, Ljubljana 2011. 167-178.

Dedictvi rise Pamet: Rád a neporadek, svet zdáni in Rakousko-uherska monarchie. Habsburgska rise 1867-1918 slovem a obrazem. Nakladatelstvi Slovart, Praha, 2011. 7-8; 208-236.

Az Ottó-jelenség in Rubicon 2011/8 4-11.

A Habsburg Történeti Intézet in: Történettudomány az Ezredfordulón. Glatz Ferenc 70. születésnapjára. ELTE Eötvös Kiadó, MTA Társadalomkutató Központ, Budapest 2011. 901-906.

Mozgássérült alaptörvény in: Identitásaink és elhallgatásaink. A XXI. Század Intézet évkönyve, XXI. Század Intézet, Budapest 2011. 207-216.

Magyar Arc in: Identitásaink és elhallgatásaink. A XXI. Század Intézet évkönyve. XXI. Század Intézet, Budapest, 2011. 167-174.

Vsztupityelnoje szlovo in: Vengerszkij genij. Vengru Kák onyi vidját szebja, Vengrija, szvoje meszto v isztorii iv szovremennom mire. Logosz, Moszkva, 2011. 15-20.

Die Welt von Vorgestern in: Wien Mahtel der Traume. Ungarische Schriftsteller Erleben Wien 1873-1936 Östrerreichisches Theatermuseum, Wien 2011. 66-74.

A tegnapelőtt világa in: Bécs. álmok köntöse. Magyar írók Bécs élménye 1873-1936 Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, 2011. 66-72.

A Monarchia: örökség és emlékezet in: Nemzetek és birodalmak – Diószegi István 80 éves, ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék, Budapest, 2010. 205–218.

A Batthyány-kultusz in: Háda Béla-Majoros István-Maruzsa Zoltán-Petneházy Margit (szerk.) két világkutatója. Urbán Aladár 80 éves. ELTE Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék, Budapest, 2009. 167-178.

A századelő Monarchiájának kulturális karakterisztikájáról in: A Művészház 1909-1914 Modern kiállítások Budapesten. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2009. 7-11.

Az antiszemita közbeszéd Magyarországon a kommunizmus után. Helyzetkép és megfontolások in: A felhalmozás míve. Történelmi tanulmányok Kövér György tiszteletére. Századvég kiadó, Budapest, 2009. 492-563.

Liberális jövő – civilizációs jövő. In: A liberalizmus folytonossága (Tormássy Zsuzsanna szerk.) Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest 2008. 69-73.

Az Erzsébet-kultusz. In: Erzsébet, a magyarok királynéja. Rubicon-könyvek, Budapest 2008. 132-141.

A birodalom öröksége. In: Egy közép-európai birodalom. Az Osztrák-Magyar Monarchia (1867-1918). Officina Kiadó, Budapest 2008. 208-235.

The Heritage of the Empire. In: The Austro-Hungraian Dual Monarchy (1867-1918), New Holland Publishers, London, Cape Town, Sydney, Auckland 2008. 208-235.

Das Erbe des Reichs. In Österreich-Ungarn. Das Habsburgerreich von 1867 bis 1918. Verlag Carl Ueberreuter, Wien, 2008. 208-237.

The Martyr of the Nation, the Hungarian Egmont: Count Lajos Batthyány. In: Dve imperii – mnoga nacionalnosztej Russica. Pannonica, Budapest , 2007. 65-84.

A Monarchia öröksége. In: Gerő András (szerk.) A Monarchia kora – ma. U.M.K., Budapest, 2007. 8-21.

A munkásosztály metamorfózisa. In: Mit kezdjünk vele? Kádár János (1912-1989). XX. Századi Intézet, Budapest, 2007, 109-124.

Der Kossuth-Kult. In: Holger Fischer (Hrsg.) Lajos Kossuth (1802-1894). Wirken-Reception – Kult, Hamburg, Krämer 2007, 167-194.

Anti-Semitic Discourse in Hungary Following the Change of Regime. An Overview. In: Anti-Semitic Discourse in Hungary in 2004-2005, B’nai B’rith, Budapest 2006. 173-182.

Nép, nemzet, szuverenitás. In: Fundamentum. 2006/2. 57-61.

Ausztro-Vengerszkaja Monarchija v mezsdunarodnoj polityike in Szugyba dvuh imperii. Insztitut Rossziszkoj Isztorii – Rossziszkaja Akademija Nauk, Moszkva 2006. 220-233.

Az antiszemita közbeszéd. In: Holokauszt. Isztorija i pamjaty. Magyar Russzisztikai Intézet, Budapest 2006. 195-204.

Two cities – two sentences. Vienna and Budapest of the last turn of century. In: Dve imperii – tri stolici. Vengerszkij Insztitut Russzisztiki, Budapet 2006. 31-487.

Zsidó utak – magyar keretek a XIX. században. Liberálisok, antiszemiták és zsidók a modern Magyarország születésekor. In: (Varga László szerk.) Zsidóság a dualizmuskori Magyarországon. Habsburg Történeti Intézet – Pannonica, Budapest 2005.

A liberális tendencia. In: Confessio 2005/1., 41-47.

Európa kulturális öröksége. In: Európai Utas 2003/1, 29-34.

Budapesttörténet (héberül). In: Metropolis (Israel), 2005/6.

Mentalitástörténet. In: Dénesné Mészáros Anita, Miklósi László (szerk.): Civil Történelem. Budapest, Történelemtanárok Egylete, 2005. 35-88.

Identities of the Jew and the Hungarian. In: Luise O. Vasvári and Steven Tötösy de Zepetnek (eds.): Imre Kertész and Holocaust Literature. Purdue University Press, West Lafayette, Indiana, 2005. 65-75.

Zsidók magyar kontextusban. In: Holokauszt Múzeum Hódmezővásárhely, 2005., 63-68.

1984 – A magyar kispolgárosodás. in: (Steinert Ágota szerk.) Évek és színek. Kortárs Kiadó, Budapest 2005.

Két város – két mondat: Bécs és Budapest az előző századfordulón. In: Az áttörés kora. Bécs és Budapest a historizmus és az avantgard között (1873-1920). Budapest, BTM 2004. 67-76.

Zwei Städte – zwei Sätze. Wien und Budapest zur Jahrhundertwende. In: Zeit des Aufbruchs. Budapest und Wien zwischen Historismus und Avantgarde. Wien, Kunsthistorisches Museum, 2003. 135-142.

Történeti variációk a „magyar” fogalmára. In: Krausz Tamás, Szvák Gyula (szerk.): Életünk Kelet-Európa. Tanulmányok Niederhauser Emil 80. születésnapjára. Budapest, Pannonica 2003., 80-84.

A békés kiegyenlítés és politikusa. In: Deák Ferenc 1803-1876. Emlékalbum. Budapest, Kossuth Kiadó 2003., 81-106.

Deák és a politikai etika. In: Deák Ferenc élete és kora. Budapest, Pannonica 2003., 84-95.

Deák és a kiegyezés. In: Századok 2003/5., 1103-1118.

Piac a Csarnokban. In: Lehel, Pécs, Jelenkor Kiadó 2003., 39-42.

A Kossuth-kultusz. In: Mozgó Világ 2003/4., 95-103.

Erőltetett polgárosítás. In: Mozgó Világ 2003/1., 12-16.

Ferenc József és a magyarok. In: A magyar történelem vitatott személyiségei. Budapest, Magyar Történelmi Társulat – Kossuth Kiadó 2002., 61-81.

Identitáspolitika és térhasználat. Történelmi visszatekintés. In: Sükösd Miklós, Vásárhelyi Mária (szerk.): Hol a határ? Kampánystratégiák és kampányetika 2002., Budapest, Élet és Irodalom, 2002., 74-79.

Osztálygyűlöletbeszéd. In: Csepeli György, Örkény Antal (szerk.): Gyűlölet és politika. Budapest, Minoritás Alapítvány Kisebbségkutató Intézete 2002., 58-69.

A Prisoner of Ideas: István Bibó on Hungarian History in the Second Half of the Nineteenth Century. In: CEU History Department Yearbook 2001-2002., Budapest, CEU 2002., 89-112.

A kormányzó és a király. In: Kossuth Lajos 1802-1894. Kossuth Lajos és kortársai. Budapest, Kossuth Kiadó 2002., 91-114.

Zsidó, magyar, kommunista. In: Kertész Péter: A Komlós. Budapest, Ulpius ház 2002., 440-467.

Két Millenium Magyarországon. In: Mozgó Világ 2002/8., 13-24.

A fogalmak foglya. Bibó István a XIX. század második felének magyar történelméről. In: Beszélő 2001/10., 94-105.

Az Erzsébet-kultusz. In: Rácz Árpád (szerk.) Erzsébet a magyarok királynéja. Budapest, Rubicon 2001., 132-141.

A hiányzó Batthyány-kultusz. In: Batthyány Lajos emlékezete. Szombathely, Vas megyei Levéltár 2000., 123-132.

Értelmezés és feltárás. In: Glózer Rita, Hamp Gábor, Horányi Özséb (szerk.): A vallások és az európai integráció. Budapest, Balassi Kiadó – Magyar Pax Romana – Országos Főrabbi Hivatala 2000., 30-34.

New Jewish Past. In: CEU History Department Yearbook 1997-1998., Budapest, CEU Press, 1999., 35-48.

A zsidók és a magyar nemzetisten. In: Hamp Gábor, Horányi Özséb, Rábai László (szerk.): Magyar megfontolások a Soáról. Budapest-Pannonhalma, Balassi Kiadó, Magyar Pax Romana Fórum, Pannonhalmi Főapátság 1999., 60-68.

Szocialista kispolgárosodás. In: A polgárosodás folyamatai. Komárom VEAB 1999., 11-18.

A véderő kérdése Magyarországon (1865—1868). In. Gyóni Gábor, Pajkossy Gábor (szerk.) A pesti polgár. Tanulmányok Vörös Károly emlékére. Debrecen. Csokonai Kiadó 1999., 91-102.

Előszó. In: Hanák Péter: A Kert és a Műhely, Balassi Kiadó 1999., 7-10.

Ferenc József In Rácz Árpád (szerk.) Nagy Képes Milleniumi Arcképcsarnok, Budapest, Rubicon-Aquila, 1999., 230-234.

Ungarische Gesichte 1949-1999. In: Aspekte-Positionen. 50 Jahre Kunst aus Mitteleuropa 1949-1999. Wien, Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig, Wien, 1999., 257-266.

1984: Szekrénysor, Lada, vikendház. In: Beszélő 1999. április 57-64.

A nyilvánosság a magyar liberalizmus korában. In: Jel-Kép 1998/2., 34-37.

Tusindärsmonumentet. In: Noter maj 1997 nr. 133., 25-34.

Magyar Millenium Európában. In. A Honfoglalás 1100. évfordulója. Emlékbizottság ünnepi ülése (Parlament, Kongresszusi terem, 1996. augusztus 19., Budapest, 1996., 3-10.

Ferenc Deák and Political Ethics. In: CEU History Department Yearbook 1999-1995, Budapest, CEU Press 1996., 51-66.

Budapest 1896 – Ein Millenium im K.u.K. Rahmen in Budapest 1896. Wien, Wiener Rathaus, 1996., 12-15.

Új zsidó múlt. In: Csombor Erzsébet (szerk.) Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára 3. kötet, Évkönyv 1995., Esztergom 1995., 37-46.

Új zsidó múlt. In: Holmi 1995. szeptember, 1300-1307.

Fin-du-Siècle Women. In: Budapest Review of Books, Summer 1995., 30-32.

Becsületszó – Teleki László. In: Beszélő, 1995. június 22., 29-32.

Freiheit – Klarheit – Aufklärung. In: Was – Zeitschrift für Kultur und Politik, Wien, April 1995. No. 80., 93-100.

A második parancsolat és a magyarok istene. In: Kalla Zsuzsa (szerk.) Tények és legendák, tárgyak és ereklyék. Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum könyvei 1., 1994., 207-216.

Deák Ferenc és a politikai etika. In: Deák Ferenc a liberális politikus. Budapest T-Twins, 1994., 65-78.

Hungary – 1848-1989. In: Gy. Csepeli, D. German, L. Kéri, I. Stumpf (eds.) From Subject to Citizen. Budapest, Hungarian Center for Political Education, 1994., 205-217.

Liberals, Anti-Semites and Jews of the Birth of Modern Hungary. In: CEU History Yearbook Budapest, CEU Press 1994., 103-121.

Szabadság és Világosság. In: Nappali Ház 1994/1., 120-123.

Deák Ferenc és a politikai etika. In: Világosság 1993/12., 3-14.

Akiket megválasztottak. In: Léderer Pál (szerk.) Az úri Magyarország. Budapest ELTE Szociológiai Intézet, 1993., 88-94.

A társadalmi érintkezés uralkodó jellege a Monarchia Magyarországán. In: Műhely 1993., 101-106.

A Deák-párt és a politikai rendszer változása. In: Világosság 1993/8-9., 50-60.

Socialism and Realism. In: Anita Semjén (ed.) Hungary – Before and After Washington D.C., International Monetary Fund Visitor’s Center 1993., 14-20.

Hungarian Political Conflicts Concerning the Military Question (1865-1868). In: Annales… Budapest ELTE, 1993. 163-176.

A Désy-Lukács ügy. In: Gerő András (szerk.) Skandalum – Magyar Közéleti botrányok 1843-1992., Budapest, T-Twins 137-156.

Március 15. In: Kritika 1993/3., 14-17.

Polgárosodás és elitek a Monarchia Magyarországán. In: Hiány, 1993. január, 3-7.

Március 15. Nemzeti szabadságünnepünk kalandos története. In: Gera Mihály (szerk.) Március 15. Budapest, Műcsarnok 1992., 5-19.

Szabadelvűség és konzervativizmus a Monarchia Magyarországának legitimációs szerkezetében. In: Társadalmi Szemle 1992/8-9., 121-130.

Liberálisok, antiszemiták és zsidók a modern Magyarország születésekor. In: Kovács M.M., Y.M. Kashti és Erős F. (szerk.) Zsidóság-Identitás-Történelem. T-Twins 1992., 5-22.

Egy magyar kultusz: Erzsébet királyné. In: F. Dózsa Katalin (szerk.) Erzsébet, a magyarok királynéja. Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum 1992. 7-15. [A kiadvány angolul és németül is megjelent]

March 15th : The Fortunes of a National Holiday. In: The New Hungarian Quarterly 1992. No. 126., 113-125.

Zsidó utak – magyar keretek a XIX. században. In: Kritika 1992/1., 31-33; 1992/2., 25-26.

A historikum a politikumban. In: Csendes? Forradalom? Volt?, Budapest , T-Twins Kiadó 1991., 12-17.

Politikai magatartás és etika. In: Lederer Pál (szerk.) A magyar ugar. Budapest, ELTE Szociológiai Intézet 1991., 258-266.

A modernitás konfliktusai és Széchenyi. In: Világosság 1991/11., 818-824.

Civilization and post-feudalism. In: Jody Jensen (ed.) The Democracy Seminar Spring 1991. The New School for Social Research, New York, 1991., 1-16.

Hóman-Szekfű és ami utána következik. In: Kritika 1991/2., 39-41.

Het duitse zout in de Centraal-Europese map. In: Spiegel Historiael, october 1990., 459-463

A második parancsolat és a magyarok Istene. In: Kritika 1990/11., 17-19.

Polgárnak lenni – Értékrend, életmód, életstílus. In: Világosság 1990/10., 729-732.

Miért nincs a zsidónak jussa a mennyországban? In: Századvég 1990/2., 204-211.

Reformerszerepek és liberális társadalomérzékenység Magyarországon (1830-1867). In: Szabad György (szerk.) A polgárosodás útján. Tanulmányok a magyar reformkorról. Budapest. Tankönyvkiadó 1990., 469-488.

A történészek és a politika. In: Látóhatár 1990. május, 100-114.

A magyar polgárosodásról. In: 2000., 1990. május 15-24.

A kortes. In: A Jel-Kép különszáma 1990. február., Választási előjáték. 79-92.

A történészek és a politika. In: Hiány 1990. január 31., 3-7.

Egy rendszer névadója (Alexander Bach 1813-1893). In: Szvák Gyula (szerk.) Szürke eminenciások. Budapest, Kozmosz könyvek 1989., 249-268.

A Monarchia Magyarországának képviselőháza: egy változó atmoszféra története. In: Mravik László (szerk.) Perlaky Károly emlékének. Budapest, Szépművészeti Múzeum 1988., 18-29.

Hungarian Historiography and the History of Transylvania. In: The New Hungarian Quarterly 1988., uo. 110., 113-118.

A magyar politika és a nemzetiségek 1848/49-ben. In: Társadalmi Szemle 1987/6., 63-73.

Az Ezredévi Emlékmű. In: Medvetánc 1987/2., 3-28.

Népképviselők a Monarchia Magyarországán. In: Medvetánc 1986/2-3., 181-234.

A gondolkodás polgárosodása: a lengyel felkelők melletti érvek az 1832-26. évi országgyűlésen. In: Dénes I.Z., Gergely A., Pajkossy G. (szerk.) A magyar polgári átalakulás kérdései. Tanulmányok Szabad György 60. születésnapjára. Budapest, ELTE 1984., 133-154.

A „Három Nemzedék” Széchenyi-képének logikai-fogalmi struktúrája in: Tájékoztató 1982/4., 97-128.

Die Rolle Siebenbürgens und der Nationalitäten gelegentlich der Wahlen vom Jahre 1869 und in der allgemeinen Debatte über das Wahlrecht im Jahre 1872. In: Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae, Sectio Historica Tomus XXI., Budapest 1981., 117-146.

Az iparfejlesztés kérdése a reformellenzék érvrendszerében. In: Csorba Csilla, Gerő András (szerk.) Nyolc tanulmány a XIX. századi magyar történelem köréből. Budapest, Újkori Magyar Történeti TDK 1978., 111-162.

Csalóka városiasság: egy speciális település életmódproblémái. (Társszerzőként) In: Szociológia 1978/3., 397-408.