Szent György Lovagrend

Szent György Rend – a Habsburg-Lotaringiai-ház európai Rendje

A Rend keresztény, karitatív, európai, érték-konzervatív, pártsemleges, a liberális gazdaságpolitikát és a régi többnemzetiségű osztrák állam elveit támogató, főképpen a Közép- és Dél-európai államok közös együttműködését és az európai államok teljes katonai védelmét előtérbe helyező, magát érték-konzervatív Európa-orientált hálózat részének tekintő, elit rend. A rend eredete 1308-ig, VII. Henrik német-római császárig nyúlik vissza. (http://www.georgsorden.at/)

január 28-án a Habsburg-Lotaringiai-ház európai Szent György Rendje tiszteletbeli lovagjává avatta Gerő Andrást.

A tiszteletbeli tagságot igazoló oklevél:

Képek a bécsi Szaléziánus templomban történt avatásról: